2003 - 2004


KOŚCIUSZKO – lekcja historii

Józefy Kalemby

Program folklorystyczno-historyczny. Premiera - IV 2003


„FIAT LUX”

Anny Osławskiej

Misterium Bożonarodzeniowe oparte na najpiękniejszych tekstach poetyckich i filozoficznych: Krasińskiego. Mickiewicza, Tuwima Brandstaettera... Prapremiera - I 2003


LEKCJA DYKCJI albo DZIENNIK STUDENTA

Anny i Zbigniewa Osławskich

wypisy z 10-letniej pracy pedagogiczno-artystycznej ze studentami kilku uczelni (na podstawie tekstów nagrań filmów powstałych w ramach zajęć z kultury języka).
Prapremiera - VI 2003
„PIEŚŃ O ŻYCIU I ŚMIERCI CHOPINA”

Romana Brandstaettera

ilustrowany muzycznie poemat dramatyczny którego prapremiera odbyła się w Paryżu 19 I 2004


„UPADEK KAMIENNEGO DOMU”

Romana Brandstaettera

dramat z czasów okupacji przeznaczony szczególnie dla szkół ponadpodstawowych
ze współczesnym epilogiem (film DVD). Premiera (a równocześnie benefis pracy
artystyczno-pedagogicznej P prof. Stanisława Jastrzębskiego, osobistego przyjaciela
autora sztuki) odbyła się 7 V 2005 w Sali Bł. Jakuba w Krakowie.


„KRÓLOWA POLSKIEJ KORONY”

Stanisława Jastrzębskiego

misterium Maryjne oparte na tekstach S. Wyspiańskiego zagrane w Paryżu.
Premiera - Styczeń 2004
„BETLEJEM POLSKIE”

Stanisława Jastrzębskiego

Misterium Bożonarodzeniowe. Premiera - Paryż 2004


„ZAKLINAM WAS SŁOWEM”

Mieczysława Kotlarczyka

parateatralny wykład o filozofii twórcy Teatru Rapsodycznego. Premiera - XI 2004


„SOLVAY - NATCHNIENIE TRUDNEGO DOBRA”

Multimedialny, 3-częściowy polsko-niemiecki projekt opowiadający o wojennych losach Karola Wojtyły i jego pracy w zakładach „SOLVAY”. Premiera - 27 XI 2004r.
Lata 2005 - 2006...

© Theatrum Mundi 2009. Wszystkie prawa zastrzeżone.