2005 - 2006


„Wizyta Starszej Pani”

Friedricha Durrenmatta

na Scenie Stolarnia Teatru Ludowego i Teatru Łaźnia Nowa. Spektakl jest efektem współpracy Teatru Prób Zespołu Szkół Społecznych nr 3 w Krakowie i Studia Teatralnego powołanego przez Stowarzyszenie Theatrum Mundi. Przygotowany został przez Macieja Cirina (reżyseria), Grażynę Domalik (scenariusz), Marię Krcha-Radecką (scenografia), Jolantę Pierzchałę i Tomasza Książka (opracowanie muzyczne). Grają w nim nauczyciele, studenci, uczniowie. Premiera – X 2005
Lata 2007 - 2008...

© Theatrum Mundi 2009. Wszystkie prawa zastrzeżone.