2011


Sponsorzy

WSPOMNIENIA ROBOTNIKÓW SOLVAYU O KAROLU WOJTYLE
w repertuarze THEATRUM MUNDI od 2002 r.

są szczególnym darem naszego Zespołu dla Bł. Jana Pawła II.


Przez 9 lat wędrujemy po całej Polsce, aby opowiadać o mało znanym okresie w życiu
Papieża, kiedy jako chłopak w chodakach i w drelichowej kurtce był równocześnie:

robotnikiem, aktorem, studentem podziemnego Seminarium Duchownego.

W Roku Beatyfikacji przygotowaliśmy specjalny projekt:


GNIAZDO, Z KTÓREGO WYSZEDŁEM


Celem projektu jest zapoznanie odbiorców z relacjami świadków okupacyjnych losów Karola Wojtyły.., czyli świadectw z okresu, kiedy młody dokonywał najważniejszych w życiu wyborów.

Wtedy to PRACA - o czym sam pisał we wspomnieniach - wraz z Sztuką, uczestniczyły w dojrzewaniu do KAPŁAŃSTWA.

Świadectwo Autorki zbioru wspomnień robotników – Karoliny Biedrzyckiej, wokół którego realizujemy nasz projekt, jest w tym wypadku najcenniejsze.


Na program składają się:


  • spotkania autorskie;
  • film dokumentalny wraz z suplementem - wypowiedzią Autorki;
  • spektakl (uzupełniony o spotkanie na żywo bądź projekcję filmu dok.).
  • szczególnym akcentem projektu jest partnerstwo, jakie udało nam się podjąć z rzymskim Teatrem Św. Bonaventury. 27 Maja 2011 r. o tej samej godzinie (19-ej) w Rzymie
    i w Krakowie dwa Zespoły: polski i włoski zagrały WSPOMNIENIA ROBOTNIKÓW SOLVAYU O KAROLU WOJTYLE ,aby w ten artystyczny sposób dwa miasta,
    z którymi JPII był najbardziej w życiu związany ,pokłoniły się Z HOŁDEM pamięci
    o WIELKIM POLAKU.

Sponsorzy

© Theatrum Mundi 2009. Wszystkie prawa zastrzeżone.